Nederlandse-Echografie-Academie

Zenuwechografie – vervolgcursus

Tijdens deze cursus wordt de kennis en vaardigheid opgefrist. Er is een korte herhaling scantechniek en basis zenuwechografie met anatomie van essentiële structuren. Er wordt uitgebreid richting anatomie van de n. radialis, plexus brachialis, n. peroneus, n. tibialis en n. ischiadicus. Het hands-on scannen onder begeleiding stelt u in staat zelfstandig het echografisch onderzoek uit te voeren. Voor deze cursus is het afronden van de basiscursus aan te bevelen. Als u reeds de basiscursus heeft gevolgd kan deze cursus met korting worden geboekt.

Scholing in echografie van zenuwen en spieren vindt nu plaats op initiatief van een aantal gespecialiseerde centra, en vanuit de NVKNF tijdens de jaarlijkse landelijke nascholingsdagen. Deze cursus is een voortzetting van de basiscursus zenuwechografie zoals die door Nens van Alfen in het Radboud werd gegeven.

Accreditatie: NVN: 6 punten en NVLKNF: 6 punten

In de scholing kunnen onderstaande aandachtspunten worden onderscheiden:

Achtergrondkennis

  • Basiskennis theorie echografie
  • Basiskennis beeldvorming met echografie en artefacten
  • Basiskennis doelgebied toepassing echografie binnen de neurologie en diagnostische waarde

Uitvoering

  • Toepassing in de praktijk
  • Onderzoekstechnieken
  • Standaard verslaglegging
  • Materiaal
  • Rapportage en opslag
  • Hygiëne

Inschrijfkosten voor artsen: € 595, voor laboranten: € 395 (gebruik kortingscode: laborant).