Nederlandse-Echografie-Academie

Zenuwechografie – vervolgcursus

Tijdens deze cursus wordt de kennis en vaardigheid opgefrist. Er is een korte herhaling scantechniek en basis zenuwechografie met anatomie van essentiële structuren. Er wordt uitgebreid richting anatomie van de n. radialis, plexus brachialis, n. peroneus, n. tibialis en n. ischiadicus. Het hands-on scannen onder begeleiding stelt u in staat zelfstandig het echografisch onderzoek uit te voeren. Voor deze cursus is het afronden van de basiscursus aan te bevelen.

Deze cursus is een voortzetting van de basiscursus zenuwechografie.

Accreditatie: NVN: 5 punten en NVLKNF: 6 punten

In de scholing kunnen onderstaande aandachtspunten worden onderscheiden:

Achtergrondkennis

  • Basiskennis theorie echografie
  • Basiskennis beeldvorming met echografie en artefacten
  • Basiskennis doelgebied toepassing echografie binnen de neurologie en diagnostische waarde

Uitvoering

  • Toepassing in de praktijk
  • Onderzoekstechnieken
  • Standaard verslaglegging
  • Materiaal
  • Rapportage en opslag
  • Hygiëne

Inschrijfkosten voor artsen: € 595, voor laboranten: € 395 (gebruik kortingscode: laborant).