Nederlandse-Echografie-Academie

visie en missie

Echografie is een eenvoudig toe te passen diagnostisch medium wat op vele vlakken inzetbaar is in zowel de eerste als tweede lijn. Vanuit de geschiedenis is echografie veelal toegepast door de radioloog maar daar is al langere tijd een verschuiving in waarneembaar. Zo zijn gyneacologen, urologen, IC artsen, SEH artsen, chirurgen en cardiologen al langer echografie op hun gebied aan het gebruiken voor patientenzorg. Ook in de eerste lijn is de echografie nu gemeengoed aan het worden als “stethoscoop van de toekomst”.

VISIE: Bijdragen aan zorg betaalbaar dichtbij de patient middels onderwijs aan medische professionals die de echografie willen inzetten.

MISSIE: Door een voortrekkersrol in te nemen in deze ontwikkeling tonen radiologen leiderschap op het gebied van beeldvormende diagnostiek en zorgen dat echografie terecht komt daar waar het moet -bij de patient- en de kwaliteit gewaarborgd is!