Nederlandse-Echografie-Academie

UltraSafe

Echografie is een onderzoeksmoditeit met steeds meer toepassingsdomeinen. In de plastische en cosmetische geneeskunde is de toediening van vulmedia gangbaar. Dit geschiedt zonder visualisatie van de vaak sensitieve structuren in de huid en diepere lagen van het gelaat. Sinds enige tijd is er een tendens om ook deze toedieningen onder echogeleide te laten plaatsvinden. Met name de vermindering van het aantal complicaties maakt echografie snel tot een onmisbaar medium binnen dit terrein.

Deze cursus maakt het de deelnemers mogelijk om echografie toe te passen in de cosmetische geneeskunde. Middels een intensieve hands-on cursus worden de cursisten begeleid in het leren van het echografisch herkennen, aanprikken en toedienen. Daarnaast wordt ingegaan op veelvoorkomende nevenbevindingen en het herkennen en oplossen van complicaties.


more information (u wordt doorgelinkt naar een andere pagina)