Nederlandse-Echografie-Academie

Specialisten

Voor meerdere specialisaties hebben we specifieke cursus ontwikkeld. De meest gevraagde cursussen zijn de spoedechografie en de MSK echografie. Alle cursussen zijn ontwikkeld in samenwerking met de doelgroepen om een passende aansluiting te verkrijgen met de praktijk. Veel cursussen worden mede begeleid door gerelateerde specialisten met specifieke kennis zoals bijvoorbeeld voor echocardiografie.