top of page

Cursus schouderechografie

Schouder                    1 dag

1)Hoe doe je echografisch schouderonderzoek- juiste (verschillende) posities van patiënt en echografist. (zittend, staand, actief of passief bewegen, vergelijken met contralaterale zijde evt), mate van compressie

2) In het algemeen:Terminologie; arthrose, arthritis, tendinopathie, tendinitis, tenosynovitis, synoviale proliferatie, synovitis inflammatie, verhoogde vascularisatie, (volledige dikte ruptuur, partiele dikte ruptuur, intratendineuze ruptuur,) haemarthros, gewrichtseffusie. Wanneer gebruik je welk woord.

3) In het algemeen:erosies, insertiecysten, overgang kop-schacht, vasculaire openingen

4) In het algemeen: het kunnen onderscheiden van veel voorkomende RIPs; hematoom, lipoom, ganglion
 
leerdoel: inflammatie herkennen en pitfalls onderscheiden

inflammatie glenohumeraal ( waar zie je echografisch gewrichtseffusie, onderscheid fysiologische flow, artefact en pathologisch)

inflammatie van rotatorcuff pezen ( onderscheid inflammatie, ruptuur, tendinopathie en artefact)

fysiologische bursa subacromialis vs bursitis

AC arthrose, arthritis

in combinatie met x-schouder of ander beeldvormend onderzoek.

referred pain; kunnen de klachten ook vanuit elders komen (nek, elleboog, onjuiste sta/loophouding)? werk, houding, sport gerelateerd?

echogeleide injecties (wat heb je nodig, hoe doe je het, locaties om te prikken, contraindicaties); in bursa, intraarticulair AC, SC en glenohumeraal, peritendineus

frozen shoulder

Elleboog      1 dag 

hoe doe je elleboog onderzoek echografisch- juiste (verschillende) posities van patiënt en echografist. (zittend, staand, actief of passief bewegen, vergelijken met contralaterale zijde evt)

leerdoel: inflammatie herkennen en pitfalls onderscheiden

laterale en mediale epicondylitis. (evt in combinatie met therapie mogelijkheden)

triceps en biceps tendinitis

bursae

gewrichtseffusie (bv pitfall, de effusie uit zich alleen aan de dorsale zijde), arthritis, synoviale proliferatie herkennen

zenuwen rondom de elleboog herkennen (soms betrokkenheid nervi bij uitgebreide osteofytose of arthritis)

referred pain; kunnen de klachten ook vanuit elders komen (pols, schouder, overbelasting contralaterale zijde)? werk, houding, sport gerelateerd?

echogeleide injecties (wat heb je nodig, hoe doe je het, locaties om te prikken)

in combinatie met ander beeldvormend onderzoek


            

Pols / hand                    1 dag


1) de posities van het pols onderzoek
- mcp, pip en dip gewrichten
- distale radio ulnaire gewricht en de carpus (herkennen van het lunatum en capitatum). ook de cmc gewrichten
- flexor pezen op het niveau van de phalangen en ook in de carpus, inclusief de flexor carpi radialis. (pitfall bv spierbuik van de flexorpezen kan worden aangezien als vocht)
- de extensor pezen in de verschillende compartimenten
- quervain, triggerfinger, onderscheid artritis en tendinitis, dactylitis (pitfall bv warme handen kunnen lijken op dactylitis)
- nervus ulnaris en nervus medianus (neuritis, neuropathie)
- in combinatie met x-pols/hand en andere beelden

- echogeleide injecties in de pezen (langs de pezen), in de verschillende hand gewrichten (hoeveel geef je, waar doe je dat en hoe).

 
Enkel / voet                    1 dag                

1) de posities van het enkel onderzoek

 
-Mortons neuroom bursa complex

 - fasciitis plantaris en ledderhose

 - tendinitis van de peroneuspezen (cave ruptuur), tibialis posterior en achillespees

 - bursitis retrocalcánea
  -mtp gewrichten, pip en evt dip gewrichten, tmt, enkel gewrichten en de tarsus.

  -echogeleide injecties in de pezen (langs de pezen), bursae, in de verschillende voet gewrichten (hoeveel geef je, waar doe je dat en hoe). 

Heup                    1 dag


-bursitis trochanterica en evt andere bursae
-artritis
-tendinopathie evt van bv hamstrings
- in combinatie met x-heup/bekken en andere beelden

- echogeleide injecties in de pezen (langs de pezen), bursae, in de heup (hoeveel geef je, waar doe je dat en hoe).
 
Knie    


-bursa suprapatellaris en evt andere bursae ( prepatellaris etc)
-tendinitis/tendinopathie patellapees, quadricepspees en evt andere pezen
- bakersecyste (onderscheid vocht en inflammatie) vs hematoom, aneurysma, rip (synoviaal sarcoom bv)
-arthritis 

- in combinatie met x-knie en andere beelden

- echogeleide injecties in de knie of bakerse cyste (hoeveel geef je, waar doe je dat en hoe).
 
Injecteren SI-gewricht                

-afbeelden SI gewricht en echogeleid injecties geven
 
Perifere zenuwen /  vaten / biopt a.temp / duplex    1 dag


-zoals median nerve.
-arteritis temporalis echografisch herkennen (met bijbehorende signs) en indien gewenst ook de art carotis, axillaris etc
-dvt? tromboflebitis?

Kaakgewrichten / Parotis / prikken            

-artritis kaakgewricht herkennen en zo nodig echogeleid kunnen injecteren
- speekselklieren; herkennen wat normaal is, actieve inflammatie of status na doorgemaakte inflammatie
- herkennen wat een lymfeklier is
evt in combinatie met bijhorende overige diagnostische beelden.

bottom of page