Nederlandse-Echografie-Academie

Programma basiscursus abdominale echografie

Dag 1

 

09.00    Inleiding

09.15    Indicatie; Implementatie in de praktijk, wanneer echo in te zetten, over-utilisatie, samenwerking met praktijkbegeleiding, C.A. Jansen, radioloog

10.00    Echografie in de huisartspraktijk, inleiding door de huisarts; M. Elings, huisarts.

10.30    Algemene echografie techniek; Echografiespecialist Leverancier

12.30    Lunch

13.00    Demo Aorta en hands-on; eerste kennismaking met apparatuur, transducerhandling, gebruik en instellingen; team NEAc

14.30    Galwegen; theorie; C.A. Jansen, radioloog

15.00    Pauze

15.15    Galwegen,Techniek;  Live demo;  Praktijk Oefenen op afbeelden structuren;  team NEAc

16.30    Casuïstiek van galwegen en pancreas pathologie; C.A. Jansen, radioloog.

 

Dag 2

 

09.30     Nieren; T. van Vlokhoven, huisarts 

11.00     Nieren;  Live demo;  Praktijk Oefenen op afbeelden structuren;  team NEAc

12.30     Lunch

13.00     Lever; A van Seijen, radioloog    

14.30     Lever;  Live demo;  Praktijk Oefenen op afbeelden structuren;  team NEAc

15.30     Lever casuistiek; A van Seijen, radioloog   

16.00     Pauze

16.15     Techniek;  Live demo;  Praktijk alles van de dag herhalen; afbeeldopdrachten.

17.00     Afsluiting

 

Dag 3

 

09.00     Herhalen lever galwegen en milt; Opgedane kennis opfrissen en herhalen middels afbeeld opdrachten en oefenvragen.

10.15     Pauze

10.30     Artefacten en doppler, theorie; Echografiespecialist Leverancier

11.30     Pancreas; A van Seijen, radioloog  

12.15     Lunch

13.15     Pancreas;  Live demo;  Praktijk Oefenen op afbeelden structuren;  team NEAc

14.15     Casuïstiek Pancreas; C.A. Jansen, radioloog

14.30     Aorta en iliacale vaten, theorie; T. van Vlokhoven, huisarts 

15.15     Pauze

16.00     Aorta en iliacale vaten;  Live demo;  Praktijk Oefenen op afbeelden structuren;  team NEAc

16.45     Casuïstiek Aorta en iliacale vaten; C.A. Jansen, radioloog

17.00     Afsluiting

 

Dag 4

09.30     Hele bovenbuik;  Live demo;  Praktijk Oefenen op afbeelden structuren;  team NEAc

10.30     Nieren Casuïstiek; C.A. Jansen, radioloog

10.45     pauze

11.00     Verslaglegging Theorie; C.A. Jansen, radioloog

11.30     Techniek;  Live demo;  Praktijk Herhalen bovenbuik, oefenen verslaglegging;  team NEAc

12.15     Lunch

13.00     Opgedane kennis opfrissen en herhalen middels afbeeld opdrachten en oefenen verslaglegging;  team NEAc

14.00     Onderbuik; T. van Vlokhoven, huisarts 

15.00     Pauze

15.15     Appendix; A van Seijen, radioloog  

16.00     Onderbuik en Appendix;  Live demo;  Praktijk Oefenen op afbeelden structuren;  team NEAc

17.00     Afsluiting

 

Dag 5

 

09.00    Obstetrie.  Bepalen zwangerschapsduur, herkennen pathologie; Mw S. Neter, verloskundige, Unisoon

10.00     Praktijk Oefenen op afbeelden uterus, bepalen zwangerschapsduur. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zwangere proefpersonen.

10.30     Pauze

10.45     Casuïstiek obstetrie; Mw S. Neter, verloskundige, Unisoon

12.30     Lunch

13.00     Opslag methodiek, uitleg PACS NEAc;  team NEAc

13.30     Interventies en DVT; A van Seijen, radioloog  

14.00     Opgedane kennis opfrissen en herhalen middels afbeeld opdrachten

15.00     pauze

15.15     Techniek;  Live demo;  Praktijk Opgedane kennis opfrissen en herhalen middels afbeeld opdrachten;  team NEAc

16.00     Pauze

16.15     Herhaling Uitvoeren gehele onderzoek;  team NEAc

17.00     Oefentoets echo abdomen Uitleg over de toets en een voorbeeld examen gedemonstreerd

 

Dag 6

 

09.00     Herhalen gehele onderzoek abdomen. Middels lesformulieren wordt systematisch het gehele abdominale onderzoek herhaald;  team NEAc

10.00     pauze

10.15     Quiz Interactieve quiz; anatomie en pathologie;  team NEAc

11.00     Herhalen gehele onderzoek abdomen Middels lesformulieren wordt systematisch het gehele abdominale onderzoek herhaald. Oefenen met verslaglegging;  team NEAc

12.30     Lunch

13.00     Herhalen pathologie abdomen middels zelf ingebrachte casuïstiek.  Bij het zelf toepassen van echo-onderzoek in eigen praktijk opgedane casuïstiek presenteren en behandelen;  team NEAc

13.30     Theoretisch examen

14.00      Bespreken theorie examen;  team NEAc

14.30      Pauze

15.00     Praktisch deel examen;  team NEAc

17.00     Bespreken praktijk toets;  team NEAc

17.30     Uitreiken certificaten en Evaluatie;  team NEAc