Nederlandse-Echografie-Academie

Programma basiscursus abdominale echografie

E-LEARNING

Uiterlijk 2 weken van te voren krijgt u toegang tot de e-learning cursus die de beginselen van de echografie laat zien en terminologie en basisverschijnselen bespreekt. U kunt deze cursus op uw eigen tempo in uw eigen tijd afronden.

PRAKTIJKDAGEN

Dag 1

 09.00      Echografie in de huisartspraktijk, inleiding door de huisarts

09.30     Eerste kennismaking echografie; demonstratie apparaat en knoppen;

10.30      Galwegen; theorie

11.00     Galwegen;  Live demo;  Praktijk Oefenen op afbeelden structuren

12.30     Lunch

13.00     Lever

14.30     Lever;  Live demo;  Praktijk Oefenen op afbeelden structuren

15.30     Lever casuistiek

16.00     Pauze

16.15     Techniek;  Live demo;  Praktijk alles van de dag herhalen; afbeeldopdrachten

17.00     Afsluiting

 

Dag 2

09.00     Herhalen lever galwegen en milt; Opgedane kennis opfrissen en herhalen middels afbeeld opdrachten en oefenvragen

10.15     Pauze

10.30     Nieren

11.00      Nieren;  Live demo;  Praktijk Oefenen op afbeelden structuren;  team NEAc

11.45     Pancreas

12.15     Lunch

13.15     Pancreas;  Live demo;  Praktijk Oefenen op afbeelden structuren

14.15     Casuïstiek Pancreas

14.30     Aorta en iliacale vaten, theorie

15.15     Pauze

16.00     Aorta en iliacale vaten;  Live demo;  Praktijk Oefenen op afbeelden structuren

16.45     Casuïstiek Aorta en iliacale vaten

17.00     Afsluiting

 

Dag 3

09.00    Obstetrie.  Bepalen zwangerschapsduur, herkennen pathologie

10.00     Praktijk Oefenen op afbeelden uterus, bepalen zwangerschapsduur. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zwangere proefpersonen.

10.30     Pauze

10.45     Casuïstiek obstetrie

12.15     Lunch

13.00     Opgedane kennis opfrissen en herhalen middels afbeeld opdrachten en oefenen verslaglegging;

14.00     Onderbuik

15.00     Pauze

15.15     Appendix

16.00     Onderbuik en Appendix;  Live demo;  Praktijk Oefenen op afbeelden structuren

17.00     Afsluiting

 

Dag 4

09.30     Hele bovenbuik;  Live demo;  Praktijk Oefenen op afbeelden structuren

10.30     Nieren Casuïstiek

10.45     pauze

11.00     Verslaglegging Theorie

11.30     Techniek;  Live demo;  Praktijk Herhalen bovenbuik, oefenen verslaglegging

12.30     Lunch

13.00     Opslag methodiek, uitleg PACS NEAc;

13.30     Interventies en DVT

14.00     Opgedane kennis opfrissen en herhalen middels afbeeld opdrachten

15.00     pauze

15.15     Techniek;  Live demo;  Praktijk Opgedane kennis opfrissen en herhalen middels afbeeld opdrachten

16.00     Pauze

16.15     Herhaling Uitvoeren gehele onderzoek

17.00     Oefentoets echo abdomen Uitleg over de toets en een voorbeeld examen gedemonstreerd

 

Dag 5

09.00     Herhalen gehele onderzoek abdomen. Middels lesformulieren wordt systematisch het gehele abdominale onderzoek herhaald

10.00     pauze

10.15     Quiz Interactieve quiz; anatomie en pathologie

11.00     Herhalen gehele onderzoek abdomen Middels lesformulieren wordt systematisch het gehele abdominale onderzoek herhaald. Oefenen met verslaglegging

12.30     Lunch

13.00     Herhalen pathologie abdomen middels zelf ingebrachte casuïstiek.  Bij het zelf toepassen van echo-onderzoek in eigen praktijk opgedane casuïstiek presenteren en behandelen

13.30     Theoretisch examen

14.00      Bespreken theorie examen

14.30      Pauze

15.00     Praktisch deel examen

17.00     Bespreken praktijk toets

17.30     Uitreiken certificaten en Evaluatie

 

(bovenstaand programma kan mogelijk wat aangepast worden op basis van beschikbaarheid van de docenten/specialisten)