Nederlandse-Echografie-Academie

Programma basiscursus abdominale echografie

Dag 1
09.00    Inleiding
09.15    Indicatie; Implementatie in de praktijk, wanneer echo in te zetten, over-utilisatie, samenwerking met praktijkbegeleiding, C.A. Jansen, radioloog
10.00    Echografie in de huisartspraktijk, inleiding door de huisarts; M. Elings, huisarts.
10.30    Algemene echografie techniek; Echografiespecialist Leverancier
12.30    Lunch
13.00    Demo Aorta en hands-on; eerste kennismaking met apparatuur, transducerhandling, gebruik en instellingen; team NEAc
14.30    Galwegen; theorie; C.A. Jansen, radioloog
15.00    Pauze
15.15    Galwegen,Techniek;  Live demo;  Praktijk Oefenen op afbeelden structuren;  team NEAc
16.30    Casuïstiek van galwegen en pancreas pathologie; C.A. Jansen, radioloog.

Dag 2
09.30     Nieren; T. van Vlokhoven, huisarts 
11.00     Nieren;  Live demo;  Praktijk Oefenen op afbeelden structuren;  team NEAc
12.30     Lunch
13.00     Lever; A van Seijen, radioloog    
14.30     Lever;  Live demo;  Praktijk Oefenen op afbeelden structuren;  team NEAc
15.30     Lever casuistiek; A van Seijen, radioloog   
16.00     Pauze
16.15     Techniek;  Live demo;  Praktijk alles van de dag herhalen; afbeeldopdrachten.
17.00     Afsluiting

Dag 3
09.00     Herhalen lever galwegen en milt; Opgedane kennis opfrissen en herhalen middels afbeeld opdrachten en oefenvragen.
10.15     Pauze
10.30     Artefacten en doppler, theorie; Echografiespecialist Leverancier
11.30     Pancreas; A van Seijen, radioloog  
12.15     Lunch
13.15     Pancreas;  Live demo;  Praktijk Oefenen op afbeelden structuren;  team NEAc
14.15     Casuïstiek Pancreas; C.A. Jansen, radioloog
14.30     Aorta en iliacale vaten, theorie; T. van Vlokhoven, huisarts 
15.15     Pauze
16.00     Aorta en iliacale vaten;  Live demo;  Praktijk Oefenen op afbeelden structuren;  team NEAc
16.45     Casuïstiek Aorta en iliacale vaten; C.A. Jansen, radioloog
17.00     Afsluiting

Dag 4
09.30     Hele bovenbuik;  Live demo;  Praktijk Oefenen op afbeelden structuren;  team NEAc
10.30     Nieren Casuïstiek; C.A. Jansen, radioloog
10.45     pauze
11.00     Verslaglegging Theorie; C.A. Jansen, radioloog
11.30     Techniek;  Live demo;  Praktijk Herhalen bovenbuik, oefenen verslaglegging;  team NEAc
12.15     Lunch
13.00     Opgedane kennis opfrissen en herhalen middels afbeeld opdrachten en oefenen verslaglegging;  team NEAc
14.00     Onderbuik; T. van Vlokhoven, huisarts 
15.00     Pauze
15.15     Appendix; A van Seijen, radioloog  
16.00     Onderbuik en Appendix;  Live demo;  Praktijk Oefenen op afbeelden structuren;  team NEAc
17.00     Afsluiting

Dag 5
09.00    Obstetrie.  Bepalen zwangerschapsduur, herkennen pathologie; Mw S. Neter, echoscopist, Unisoon
10.00     Praktijk Oefenen op afbeelden uterus, bepalen zwangerschapsduur. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zwangere proefpersonen.
10.30     Pauze
10.45     Casuïstiek obstetrie; Mw S. Neter, echoscopist, Unisoon
12.30     Lunch
13.00     Opslag methodiek, uitleg PACS NEAc;  team NEAc
13.30     Interventies en DVT; A van Seijen, radioloog  
14.00     Opgedane kennis opfrissen en herhalen middels afbeeld opdrachten
15.00     pauze
15.15     Techniek;  Live demo;  Praktijk Opgedane kennis opfrissen en herhalen middels afbeeld opdrachten;  team NEAc
16.00     Pauze
16.15     Herhaling Uitvoeren gehele onderzoek;  team NEAc
17.00     Oefentoets echo abdomen Uitleg over de toets en een voorbeeld examen gedemonstreerd

Dag 6
09.00     Herhalen gehele onderzoek abdomen. Middels lesformulieren wordt systematisch het gehele abdominale onderzoek herhaald;  team NEAc
10.00     pauze
10.15     Quiz Interactieve quiz; anatomie en pathologie;  team NEAc
11.00     Herhalen gehele onderzoek abdomen Middels lesformulieren wordt systematisch het gehele abdominale onderzoek herhaald. Oefenen met verslaglegging;  team NEAc
12.30     Lunch
13.00     Herhalen pathologie abdomen middels zelf ingebrachte casuïstiek.  Bij het zelf toepassen van echo-onderzoek in eigen praktijk opgedane casuïstiek presenteren en behandelen;  team NEAc
13.30     Theoretisch examen
14.00     Bespreken theorie examen;  team NEAc
14.30     Pauze
15.00     Praktisch deel examen;  team NEAc
17.00     Bespreken praktijk toets;  team NEAc
17.30     Uitreiken certificaten en Evaluatie;  team NEAc

(bovenstaand programma kan mogelijk wat aangepast worden op basis van beschikbaarheid van de docenten/specialisten)