Nederlandse-Echografie-Academie

Missie en visie

Echografie is een eenvoudig toe te passen diagnostisch medium wat op vele vlakken inzetbaar is in zowel de eerste als tweede lijn. Vanuit de geschiedenis is echografie veelal toegepast door de radioloog maar daar is al langere tijd een verschuiving in waarneembaar. Zo zijn gyneacologen, urologen, IC artsen, SEH artsen, chirurgen en cardiologen al langer echografie op hun gebied aan het gebruiken voor patientenzorg. Ook in de eerste lijn is de echografie nu gemeengoed aan het worden als “stethoscoop van de toekomst”.