Echografie cursussen voor laboranten

Basiscursus echografie

Startdatum          Voorjaar 2021

Kosten                  7995 euro

Accreditatie         Aangevraagd


 

Onderwerpen: Voor laboranten heeft de NEAc een bijzonder praktische opleiding samengesteld in samenspraak met de NVMBR. Laboranten leren echograferen in een zeer behapbaar tijdsbestek van 20 weken / 1 dag per week. De laboranten die deze praktijkopleiding volgen zijn direct inzetbaar na de opleiding in de kliniek. Dit levert een grote kostenbesparing op voor de afdeling radiologie. De praktische insteek en daardoor direct klinisch toepasbare van het geleerde geeft deze opleiding voor de laboranten een plezierig karakter.

De cursusdagen vinden plaats op maandagen van 09.00 uur tot 17.00 uur in Almere. Er is een afsluitend theorie en praktijkexamen. Lesmateriaal en studiemateriaal wordt verstrekt. Lunch wordt verzorgd. Klik op knop meer info voor verdere informatie.

Wij zijn in samenspraak met de NVMBR bezig onze startdatum en integratie in de kliniek te optimaliseren. Onze streefstartdatum is begin 2022. Mogelijk dat we dit moeten verschuiven naar voorjaar 2022. We zullen u hier tijdig over informeren. Maak via deze link alvast uw interesse kenbaar.

Geschikt voor MBRT röntgen laboranten. MBB’ers/ Radiodiagnostisch laboranten.