top of page

Echografie cursussen voor geriaters

De cursus richten zich op de interne geneeskunde in breedste zin. De cursus is zo opgezet dat er initieel veel aandacht wordt besteed aan herkenning van echobeelden. Er wordt veel tijd besteed aan praktijk zodat er veel “vlieguren” worden gemaakt al tijdens de cursus. Daarnaast wordt de cursus door ervaren radiologen gegeven zodat de vertaling naar de dagelijkse praktijk een belangrijk onderdeel is. 

CQ3_LjrUEAAAhDx.jpg

Basiscursus echografie voor geriaters

Datum                   29 / 30 september 2022

Kosten                  795 euro

Accreditatie wordt aangevraagd


 

 Tijdens de cursus worden de volgende onderdelen behandeld:

 
•       Pulmonaal
-          Longoedeem
-          Pleuravocht en empyeem
-          Pneumonie
•       Cardiaal
-          Globale inschatting linkerventrikelfunctie
-          Herkennen rechtsbelasting
-          Pericardvocht en tamponade
-          Vena cava inferior in beeld brengen en een inschatting maken van de volumestatus
•       Abdominaal
-          Intra-peritoneaal vrij vocht
-          Aneurysma aortae
•       Urinewegen
-          Hydronefrose 
-          Blaasvolume
•       Perifere IV toegang

bottom of page