Echografie cursussen voor kinderartsen

US GUIDED DRAINAGE

Ubi pus, ibi evacua. Echogeleid krijgt u het abces of pathologische vochtcollectie eenvoudig in beeld en kunt u overgaan tot drainage, tenminste als u deze cursus hebt gevolgd.

INTRAOPERATIEF

Intraoperatieve echgrafie (IOUS) is in opkomst. Met name voor bepaalde toepassingen is echografie zeer geschikt. In deze cursus gaan we hier op in en krijgt u handvatten mee om het zelf toe te passen.

CLINICAL HIGHLIGHTS

Niet elke clinicus wil alles van de echografie weten en/of kunnen. Bepaal zelf uw indicatiegebieden en gezamenlijk kunnen we een cursus op maat voor u maken.