top of page

Basiscursus echografie voor geriaters

Inhoud

In twee dagen leren wij u een kort, adequaat en gedegen echo onderzoek uit te laten voeren.
De cursus bestaat voornamelijk uit actief en praktisch handelen. Meer dan de helft van de cursustijd bent u zelf echo’s aan het maken. Deze cursus maakt het mogelijk om zelf klinisch relevante afwijkingen te diagnosticeren door gebruik te maken van een echoapparaat.

Tijdens de cursus worden de volgende onderdelen behandeld:

 •  Kennis van de basisprincipes echografie 
  •       Pulmonaal
  -          Longoedeem
  -          Pleuravocht en empyeem
  -          Pneumonie
  •       Cardiaal
  -          Globale inschatting linkerventrikelfunctie
  -          Herkennen rechtsbelasting
  -          Pericardvocht en tamponade
  -          Vena cava inferior in beeld brengen en een inschatting maken van de volumestatus
  •       Abdominaal
  -          Intra-peritoneaal vrij vocht
  -          Aneurysma aortae
  •       Urinewegen
  -          Hydronefrose 
  -          Blaasvolume
  •       Perifere IV toegang

NB: Deze cursus gaat alleen door bij ≥ 12 aanmeldingen.

Duur: 2 dagen

bottom of page