Nederlandse-Echografie-Academie

Echografie voet en enkel voor huisartsen

Programma informatie

Datum en tijd

Nader te bepalen dag in 2019 van 09.00 tot 17.00 uur.

Kosten

€ 795,00, vrijgesteld van BTW.

Docenten

De lessen worden verzorgd door Robert Wonink als hoofddocent en Lisette de Graauw, beiden registerpodoloog en musculoskeletaal echografist, werkzaam in een focuskliniek voor bewegingszorg, gespecialiseerd in echografie voor de orthopedisch chirurg, gespecialiseerd in voet en enkel.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zijn extra docenten aanwezig. We hanteren als regel één docent op twee tafels.

Waar bestaat deze opleiding uit?

  • Beeldinstellingen optimaliseren
  • Echografische anatomie herkennen van relevante structuren
  • Klinische anatomie van relevante structuren in voet en enkel
  • Echografische anatomie van relevante structuren; normale beelden
  • Pathologie van relevante structuren in voet en enkel
  • Statische echografie van pathologie in voet en enkel
  • Dynamische echografie van pathologie in voet en enkel
  • Verslaglegging

Niet inbegrepen

Niet inbegrepen is echogeleid injecteren. Deze vaardigheid wordt separaat aangeboden in de lesmodule ‘Expertcursus echografische interventies’ voor voet en enkel. Niet inbegrepen zijn (problemen met) bloedvaten. De bloedvaten van voet en enkel zijn opgenomen in de ‘Expertcursus bloedvaten onderste extremiteit’.

Toelatingseisen en benodigdheden

  • U bent arts
  • U heeft de nodige ervaring met echografie

Opleidingskwaliteit

Onze opleiding is geaccrediteerd door Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1). Deze opleiding die zich beperkt tot de voet en enkel is toereikend voor het herkennen en in beeld brengen van veel voorkomende voetkwalen in de huisartsenpraktijk.

Online gedeelte

Wij hebben een aparte huiswerkcursus ontwikkeld voor het gedeelte anatomie en casuïstiek. U kunt het net zo vaak bekijken als u maar wilt; u kunt vooruit- en achteruitspoelen en/of delen overslaan. De cursus is ingedeeld naar regio.

Interesse?

Heeft u interesse in deze cursus? Stuurt u ons dan een e-mail: info@neac.nl