Nederlandse-Echografie-Academie

Acute echografie

In de opvang van traumapatiënten maar ook bij patiënten met een intensieve zorgbehoefte speelt echografie een steeds belangrijkere rol. Detectie van een occulte pneumothorax, vrij intra-abdominaal vocht of eenduidig parenchymateus letsel is met echografie snel, veilig en eenvoudig uit te voeren.

 

Methodisch en modulair leren

De E-FAST methode is een eenvoudig aan te leren scan methodiek om snel grote pathologie op te sporen bij acuut zieke of traumapatiënten. E-FAST staat voor Extended Focused Assessment with Sonography in Trauma waarbij extended de uitbreiding van detectie van een pneumothorax inhoudt. Deze methodiek is ook bij acuut zieke patiënten toe te passen. Heelmeesters biedt ook de mogelijkheid om deze module aan te passen of uit te breiden met andere lesstof of interessegebieden zoals echogeleid prikken (ascites, lijnen, laesies) of doppler onderzoek.

Beschikbare modules:

  1. E-FAST
  2. Echografisch lijnen prikken
  3. Doppler onderzoek
  4. Ascites drainage

 

AGENDA

Cursus agenda voor acute echografie