Nederlandse-Echografie-Academie

Abdominale echografie

Door de veranderingen in de zorg is er een grotere behoefte om de patiënt indien mogelijk zoveel mogelijk uit de tweede lijn te houden. Indien diagnostiek en behandeling in de eerste lijn gedaan kunnen worden dan is dit over het algemeen kostenbesparend en bovendien wordt de druk op de ziekenhuiszorg verminderd waardoor er minder wachtlijsten ontstaan. Een van de diagnostische middelen die traditiegetrouw in de tweede lijn wordt gebruikt is het echografisch onderzoek. Het echo-onderzoek is snel, goedkoop, veilig en kan indien goed uitgevoerd, een substantiële bijdrage leveren aan het onnodig doorverwijzen naar een ziekenhuis.

De cursus is zo opgezet dat er initieel veel aandacht wordt besteed aan herkenning van echobeelden. Naarmate hier bekendheid mee ontstaat is de herkenning van de anatomische structuren goed aan te leren. Er wordt veel tijd besteed aan praktijk zodat er veel “vlieguren” worden gemaakt al tijdens de cursus. Daarnaast wordt de cursus door ervaren radiologen/huisartsen gegeven zodat de vertaling naar de dagelijkse praktijk een belangrijk onderdeel is. De onderwerpen die genoemd worden zijn een vereiste voor de CHBB zodat die registratie mogelijk is.

De kosten voor de cursus bedragen 2850 euro. Hierbij inbegrepen is al het lesmateriaal inclusief het lesboek, referentiekaart en reader. De cursus vindt plaats in twee weekenden en twee terugkomdagen om het sluiten van de praktijk zoveel mogelijk te beperken. Naast de initiele cursus bestaat de mogelijkheid een opfriscursus te volgen.

E-learning

Ter voorbereiding op de cursus bieden we e-learning modules anatomie aan zodat men zich in de thuissituatie alvast kan verdiepen in de anatomie en nog meer rendement uit de cursus kan halen.

 

Onderdelen

Abdomen

Gyneacologie / obstetrie (-12wk)

buikpijn eci, niet acuutvaststelling van de zwangerschap en van de termijn
lever: vergroting, galstuwing, tumoren, metastasenhartactie van de foetus
galblaas: stenen, stuwingEUG, missed abortion, myomata, ovariele cystes, adnex pathologie
nieren: stenen, stuwing, cysten, tumorenliggingsafwijkingen van de foetus, malpresentaties, meerlingendiagnostiek
bijnieren: vergroting, tumorenbekkenanatomie, -pathologie gerelateerd aan zwangerschap
para-aortale regio: pancreas:stenen, stuwing, tumorenoverige zwangerschapspatholgie (MOLA, etc.)
aorta: aneurysmata
vergrote abdominale lymfeklieren
parailliacale regio: vergrote lymfeklieren, ovaria
liezen: liesbreuk, vergrote lymfeklieren
uterus: positie IUD (Mirenaspiraal®)
darmen: ileus, IBS beeld
Accreditatie
Duur
Kosten
 
Doelgroep
40 punten voor huisartsen
2 vrijdagen-zaterdagen, 2 terugkomdagen
2850 euro (BTW vrijgesteld) Regulier tarief
2350 euro (BTW vrijgesteld) Tarief voor artsen in opleiding
Huisartsen, medisch specialisten