Nederlandse-Echografie-Academie

Abdominale echografie

Door de veranderingen in de zorg is er een grotere behoefte om de patiënt indien mogelijk zoveel mogelijk uit de tweede lijn te houden. Indien diagnostiek en behandeling in de eerste lijn gedaan kunnen worden dan is dit over het algemeen kostenbesparend en bovendien wordt de druk op de ziekenhuiszorg verminderd waardoor er minder wachtlijsten ontstaan. Een van de diagnostische middelen die traditiegetrouw in de tweede lijn wordt gebruikt is het echografisch onderzoek. Het echo-onderzoek is snel, goedkoop, veilig en kan indien goed uitgevoerd, een substantiële bijdrage leveren aan het onnodig doorverwijzen naar een ziekenhuis.

De Nederlandse Echografie Academie heeft een tweetal abdominale cursussen:

  1. Basiscursus echografie
  2. Advanced cursus abdominale echografie

De basiscursus neemt de cursus mee van een startniveau naar een niveau waarmee de cursist in de eigen praktijk kan starten met echografie. Bij de voorbereiding op deze cursus maken we gebruik van e-learning modules, zie onder. Ter ondersteuning is het mogelijk voor de geslaagde cursist om een feedback te krijgen over lastige casus of vragen die opkomen bij de uitoefening middels onze tele-echografie oplossing. Hier vertellen we u graag meer over. Daarnaast is er de mogelijkheid om een ervaren echografist mee te laten echograferen in uw eigen praktijk zodat u de lastige zaken direct kunt bespreken en feedback of instructie krijgt terwijl u uw eigen patienten echografeert.

De advanced cursus abdominale echografie is bedoeld voor de echografist die de abdominale echografie al toepast in de praktijk en een verdieping zoekt of tegen bepaalde problemen aanloopt. Deze 1-daagse cursus is intensief, zeer sintructief en wordt als zeer gezellig ervaren.

Investering

De aanschaf van een echo-apparaat is een hele inverstering maar deze kan al snel terugverdient worden, zeker wanneer echografie wordt ingezet door meerdere huisartsen of in een groepspraktijk. Ook samen gebruiken met een verloskundige(praktijk) kan al snel rendabel zijn. Naast aanschaf van een echoapparaat is ook een lease constructie een mogelijkheid. Voor de eisen aan een echo apparaat vanuit de CHBB klik hier.


Niet alleen voor huisartsen

De kwaliteit van het echo-onderzoek is behalve van de apparatuur grotendeels afhankelijk van de onderzoeker. De onderzoeker zal zich terdege bewust moeten zijn van de mogelijkheden van de echografie en minstens even belangrijk van de beperkingen hiervan. Echografie kan in de huisartsenpraktijk ingezet worden voor specifiek voor de huisarts relevante diagnostische problematiek. Maar ook in de tweede lijn is echografie op meerdere vakgebieden inzetbaar. Hierdoor kan transitie van de patient door het diagnostische traject versneld worden wat ook weer kostenbesparend werkt. Hierbij zullen wel de competenties van de onderzoeker en de beperkingen die hiermee gemoeid zijn in de gaten gehouden moeten worden. De Nederlandse Echo Academie kan de benodigde echografie technieken aanleren en tegelijkertijd de beperkingen duidelijk maken.

Wij bieden een opleiding door zeer ervaren en ter zake deskundige echo-experts. Daarnaast wordt op de materie ingegaan voor wat betreft de klinische context. Deze ideale combinatie maakt het mogelijk de vertaalslag te maken van een klinisch gezichtspunt naar de beeldvormende technieken. Daarnaast kunnen onze docenten door hun lange ervaring uitstekend aangeven wat de relevante leerdoelen zijn, waar de te verwachten valkuilen zich bevinden en hoe de vertaalslag naar de kliniek te maken. De studiebelasting buiten de cursus is gering. Alleen opfrissen van de basale kennis anatomie is wenselijk.

E-learning

Ter voorbereiding op de cursus bieden we e-learning modules anatomie aan zodat men zich in de thuissituatie alvast kan verdiepen in de anatomie en nog meer rendement uit de cursus kan halen.

Accreditatie
Duur
Kosten

Doelgroep

40 punten voor huisartsen
2 vrijdagen-zaterdagen, 2 terugkomdagen
2850 euro (BTW vrijgesteld) regulier tarief
2350 euro (BTW vrijgesteld) Tarief voor artsen in opleiding.
Huisartsen, eventueel internisten