top of page

Echografie cursussen voor chirurgen

trauma.jpg

Duur                     2 dagen

Kosten                  995 euro

Accreditatie         15 punten


 

Basiscursus echografie chirurgen

STAP
BUDGET

Onderwerpen: Tweedaagse cursus waarin alle voor chirurgen relevante onderwerpen aan bod komen. Begeleiding door radiologen met veel casuïstiek en intensieve oefentijd. Aan het eind van deze cursus bent u in staat om zelfstandig echografie in de praktijk toe te passen.

Geschikt voor: Assistenten chirurgie, opleiders en chirurgen

Intraoperatieve echografie mammachirurgie
 

Duur                     1 dag

Kosten                  695 euro

Accreditatie         aangevraagd


 

Onderwerpen: Op het gebied van de mammachirurgie is echo van evidente meerwaarde. De mogelijkheid die echo geeft om de tumor pre- en peroperatief af te bakenen, resectiemarges te bepalen en het preparaat te onderzoeken direct na de resectie is van ongekende meerwaarde. Hierdoor kunnen positieve snijvlakken worden voorkomen en tegelijk excessieve resecties worden voorkomen.

Deze echografische techniek is eenvoudig door chirurgen aan te leren. Deze cursus is opgezet om chirurgen in 1 dag te trainen om echografie in te zetten tijdens de mammachirurgie. In de cursus wordt aandacht besteed aan de techniek van echografie, beeldvorming, anatomie, pathologie en praktische toepassing.

De faculty bestaat uit Luc Strobbe (mammachirurg), Susanne van der Velde (mammachirurg), Katya Duvivier (mammaradioloog) en Jose Volders (mammachirurg) en een docent van NEAc.

Geschikt voor: mammachirurgen (io):

bottom of page