Nederlandse-Echografie-Academie

Advanced Practitioner Foot and Ankle Sonographer

De opleiding Advanced Practitioner MSU Voet en Enkel wordt verzorgd door de Nederlandse Echografie Academie. De contactlesuren vinden plaats op een nader te bepalen locatie centraal in Nederland. De opleiding heeft een looptijd van 2 maanden (inclusief roostervrije weken). De lesdata en -tijden zijn als volgt:

datumlestijden
12 september 201812.00 uur - 16.30 uur
12 september 201817.15 uur - 21.30 uur
26 september 201812.00 uur - 16.30 uur
26 september 201817.15 uur - 21.30 uur
10 oktober 201812.00 uur - 16.30 uur
10 oktober 201817.15 uur - 21.30 uur
31 oktober 201817.15 uur - 21.30 uur
7 november 2018examendag
toelatingseisenU heeft al de opleiding Practitioner Foot and Ankle met goed gevolg afgelegd of een gelijkwaardige opleiding gevolgd.
tarief€ 1.795,00, vrijgesteld van BTW

Direct inschrijven voor de cursus die start op 12 september 2018

Programma informatie

Tijdens de opleiding wordt zowel zelfstandig als in groepen gewerkt. Er wordt deelgenomen aan:

Online hoorcollege

Deze lessen worden individueel thuis gevolgd. In de colleges wordt de lesstof aan de hand van een PowerPoint uitgelegd, moeilijke onderdelen worden nader verklaard.

Praktijkles

Praktijklessen worden verzorgd in het skillslab waar meerdere echosystemen staan. Gedurende een praktijkles werken de studenten in kleine groepjes. Deze bijeenkomsten bestaan uit een instructie, een demonstratie en het onder begeleiding uitvoeren van (een deel van) het onderzoek. Er wordt aandacht besteed aan de diverse manieren waarop het mogelijk is om structuren echografisch af te beelden.

Zelfstudie

Door middel van zelfstudie maakt de student zich de stof (individueel) eigen. Dit gebeurt door het bestuderen van verschillende bronnen maar ook door het uitvoeren van opdrachten en/of het opdoen van ervaring op de werkvloer.

Docenten

De lessen worden verzorgd door Robert Wonink als hoofddocent en Lisette de Graauw, beiden registerpodoloog en musculoskeletaal echografist, werkzaam in een focuskliniek voor bewegingszorg, gespecialiseerd in echografie voor de orthopedisch chirurg, gespecialiseerd in voet en enkel.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zijn extra docenten aanwezig. We hanteren als regel één docent op twee tafels.

Waar bestaat deze opleiding uit?

 • Echofysica, optimalisatie van het beeld en Doppler.
 • Echografische anatomie; herkennen van kleine en van moeilijke structuren.
 • Klinische anatomie van kleine en van moeilijke structuren in voet en enkel; per regio.
 • Echografische anatomie van kleine en moeilijke structuren; normale beelden; per regio.
 • Pathologie van kleine en moeilijke structuren in voet en enkel; per regio.
 • Echografie van pathologie van kleine en van moeilijke structuren in voet en enkel; per regio.
 • Verslaglegging van een diagnostisch echo-onderzoek en van targetechografie.
 • Examen.

Onderzoeksvaardigheden

 • Het uitvoeren van een grondig echografisch onderzoek in verschillende vlakken.
 • Normale ultrasone anatomie van kleine en moeilijke structuren en voorkomende normale varianten hierbij kunt u onder andere denken aan: Zenuwen, ligamenten, peeskokers, retinacula, kraakbeen, (fibreuze) tunnels, vloeistoffen (sereus vocht, proteoglycanen, bloed (oud en vers), synoviaal vocht en pus) van voet en enkel herkennen.
 • Degeneratie, scheuring en ontsteking van perifere zenuwen en ook van pezen herkennen.
 • Neuropraxie, pathologisch knikken en tumorvorming van intercapitale zenuwen herkennen en differentiëren met (samengaande) bursitis en vetkamerschade.
 • Subenthesionale erosieve degeneratie herkennen bij achillespees en fascia plantaris.
 • Schade aan de plantaire platen herkennen en classificeren.
 • Occulte fracturen herkennen en classificeren.
 • Integriteit van het springligament bepalen.

Pathologie van voet en enkel

– Schade aan mediale ligamentaire structuren
– Pathologie van de enkel

 • Pathologie van de anterieure enkel
  • Afwijkingen van de anterieure pezen
  • Impingement van de anterieure enkel
 • Pathologie van de laterale enkel
  • Schade aan laterale ligamentaire structuren
  • Tenosynovitis van peroneuspezen
  • Instabiliteit van peroneuspezen
  • Splijten van de peroneus brevispees
 • Pathologie van de mediale enkel
  • Schade aan mediale ligamentaire structuren
  • Afwijkingen van de tibialis posteriorpees
  • Accessoir naviculare
  • Posterieur impingement en os trigonumsyndroom
  • Tarsaal tunnelsyndroom
 • Pathologie van de posterieure enkel
  • Tendinopathie van de achillespees
  • Ruptuur van de achillespees
  • Plantarispees
  • Bursitis en exostose van Haglund
 • Ossale (gewrichts)afwijkingen
  • Synovitis
  • Chondrale en osteochondrale letsels
  • Occulte fracturen
 • Knobbels en gezwellen in de enkel
  • Ganglia
  • Neurogene tumoren
  • Weke delen abcessen

Kennis en vaardigheden

 • De advanced practitioner MSU voet en enkel (AP) beschikt over geavanceerde en praktische vaardigheden op het gebied van medische beeldvorming van voet en enkel.
 • De AP heeft een grondige theoretische kennis van voet en enkel, dieper inzicht en beschikt over geavanceerde klinische vaardigheden.
 • De AP is doorontwikkeld binnen het vakgebied voet en enkel, en kan deze kennis toepassen.
 • De AP kan wetenschappelijke methoden van medische beeldvorming in de praktijk toepassen en kritisch evalueren wat hem/haar in staat stelt veranderingen van inzicht te beheren en de kwaliteit van voetzorg te bevorderen.
 • De AP heeft het vermogen om kennis over echografie te integreren in de dagelijkse praktijk van de eerstelijns voetzorg. Een afgestudeerde AP heeft vaardigheden zoals zelfreflectie, klinisch redeneren en het vermogen om complexe problemen te beschrijven.
 • Een afgestudeerde AP doet aan zelfstudie en is gecommitteerd aan levenslang leren in het proces van continue professionele ontwikkeling.

Toelatingseisen en benodigdheden

 • U heeft al de opleiding Practitioner Foot and Ankle met goed gevolg afgelegd of een gelijkwaardige opleiding gevolgd.
 • U beschikt al voor aanvang van de eerste les over een goed echosysteem met Doppler waarmee u zeer gedetailleerd alle structuren van de voet in beeld kunt brengen.
 • U beschikt over naslagwerken voor echografie van voet en enkel en over een boekje over Doppler echografie.

Opleidingskwaliteit

Onze opleiding is geaccrediteerd door de NVvP en het KABIZ.
Deze opleiding is toereikend voor een voortgezette professionele carrière in de echografie van voet en enkel in de eerste lijn. Als gevorderde professional bent u na deze opleiding in staat om targetecho’s en diagnostische echo’s te maken van kleine en van moeilijke structuren in voet en enkel en de pathologie daarvan. Tevens kunt u daar op een geprotocolleerde wijze verslag van doen.

Online gedeelte

Wij hebben een aparte huiswerkcursus ontwikkeld voor het gedeelte anatomie. U kunt het net zo vaak bekijken als u maar wilt; u kunt vooruit- en achteruitspoelen en/of delen overslaan. De cursus is ingedeeld naar regio.

Examens

Praktijkexamen MSU voet en enkel

Doelstelling

Na de onderwijseenheid kan de student:

 • Systematisch echografisch onderzoek uitvoeren van voet en enkel;
 • De behandelde anatomische structuren echografisch afbeelden en interpreteren;
 • Gebruik maken van de juiste apparaat instellingen.

Examinator

Een ervaren radioloog met bijzondere interesse in echografie.

Begeleidend docent

De hoofddocent, de begeleidende docent.

Toetsinhoudelijk

Beeldinstellingen

 • transducerkeuze
 • frequentiekeuze
 • gain/tgc
 • focus
 • diepte

Anatomische kennis

De examinator mag naar eigen keuze structuren uit de behandelde lesstof uitvragen, maar zal dit bij alle studenten op een gelijkwaardige manier doen.

Kennis en vaardigheid

 • methodisch en systematisch
 • begrip en inzicht

Pezen

Per module is een aparte lijst van pezen die beoordeeld worden. Bijvoorbeeld voor practitioner:

 • pees van: m. peroneus longus longitudinaal en transversaal
 • pees van: m. peroneus brevis longitudinaal en transversaal
 • pees van: m. tibialis posterior longitudinaal en transversaal
 • pees van: m. flexor digitorum longus longitudinaal en transversaal
 • pees van: m. flexor hallucis longus longitudinaal en transversaal
 • pees van: m. extensor hallucis longus longitudinaal en transversaal
 • pees van: m. tibialis anterior longitudinaal en transversaal
 • pees van: m. extensor digitorum longus longitudinaal en transversaal
 • achillespees longitudinaal en transversaal

Ligamenten en fascia

Per module is een aparte lijst van ligamenten en fascia die beoordeeld worden. Bijvoorbeeld voor practitioner:

 • fascia plantaris
 • retinaculum peroneum
 • ligamentum talofibulare anterius
 • plantaire plaat ter hoogte van MTP-I en MTP-II
 • intersesamoïdale ligamenten

Weke delen

Per module is een aparte lijst van weke delen die beoordeeld worden. Bijvoorbeeld voor practitioner:

 • bursa subachillei
 • vetkamers onder de voorvoet
 • vetkamers onder de hiel
 • transversaal: mediale tarsale tunnel met zenuw(en) en bloedvaten
 • dorsale recessus: van MTP-I en MTP-II

Vaardigheid dynamisch

Per module is een aparte lijst van vaardigheden die beoordeeld worden. Dynamische tests horen bij de module advanced practitioner.

Eindbeoordeling

Censuur

Om een voldoende te behalen mogen niet meer dan 2 items met een onvoldoende of matig zijn beoordeeld.

 

Direct inschrijven voor de cursus die start op 12 september 2018