Cursus “small parts” 17 november 2017

Op dit moment is onze cursus “small parts” aan de gang waarbij de cursisten getraind worden in de echografie van onder andere de schildklier, hernia’s en DVT.